Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

Medicago marina L.

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά
Medicago marina L.
Σε μια θέση, προς το παρόν, και αυτό. Περισσότερες πληροφορίες στα Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Medicago marina

Medicago marina

Medicago marina

Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

Galium verrucosum Huds.

Οικογένεια: Ρουβιίδες
Galium verrucosum Huds.
Περισσότερες πληροφορίες στα Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Galium verrucosum

Galium verrucosum

Galium verrucosum (διακρίνεται ο χαρακτηριστικός καρπός)

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

Glycyrhiza glabra L. (Γλυκόριζα)

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά
Glycyrhiza glabra L.
Σε μια θέση, προς το παρόν. έξω απο τον αρχαιολογικό χώρο, στη Βραυρώνα. Περισσότερες πληροφορίες στα Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Glycyrhiza glabra

Glycyrhiza glabra

Glycyrhiza glabra

Xanthium spinosum L.

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα
Xanthium spinosum L.
Σαν το αδελφάκι του το Xanthium strumarium αλλά με αγκάθια. Όχι τόσο συχνό, σε μια μεριά έως τώρα, στον υγρότοπο Βραυρώνας. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr. 
Xanthium spinosum

Xanthium spinosum

Xanthium spinosum

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Polycarpon tetraphyllum (L.) L.

Οικογένεια: Καρυοφυλλίδες
Polycarpon tetraphyllum (L.) L.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Polycarpon tetraphyllum

Polycarpon tetraphyllum

Polycarpon tetraphyllum

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Tragopogon longifolius Heldr. & Sart. ex Boiss.

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα
Tragopogon longifolius Heldr. & Sart. ex Boiss.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Tragopogon longifolius

Tragopogon longifolius

Tragopogon longifolius

Tragopogon longifolius

Tragopogon longifolius

Prunus cerasifera Ehrh.

Οικογένεια: Ροδίδες
Prunus cerasifera Ehrh.
Αγρια κορομηλιά. Περισσότερες πληροφορίες στα Δρυάδες, Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.

Prunus cerasifera
Prunus cerasifera

Prunus cerasifera

Prunus cerasifera

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Centaurea spruneri Boiss. & Heldr.

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα
Centaurea spruneri Boiss. & Heldr.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Centaurea spruneri

Centaurea spruneri

Centaurea spruneri

Allium dentiferum Webb & Berthel.

Οικογένεια: Αμαρυλλίδες
Allium dentiferum Webb & Berthel. τώρα λέγεται Allium longispathum F.Delaroche
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Allium dentiferum

Allium dentiferum

Allium dentiferum

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss.

Οικογένεια: Plumbaginaceae
Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss.
Λίγα άτομα, σε βράχια δίπλα στη θάλασσα. Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας. Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Limoniastrum monopetalum

Limoniastrum monopetalum

Limoniastrum monopetalum

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Malva pusilla Sm.

Οικογένεια: Μαλβίδες
Malva pusilla Sm.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Malva pusilla

Malva pusilla

Malva pusilla

Herniaria hirsuta L.

Οικογένεια: Καρυοφυλλίδες
Herniaria hirsuta L.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Herniaria hirsuta

Herniaria hirsuta

Herniaria hirsuta