Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Centaurea spruneri Boiss. & Heldr.

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα
Centaurea spruneri Boiss. & Heldr.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Centaurea spruneri

Centaurea spruneri

Centaurea spruneri

Allium dentiferum Webb & Berthel.

Οικογένεια: Αμαρυλλίδες
Allium dentiferum Webb & Berthel. τώρα λέγεται Allium longispathum F.Delaroche
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Allium dentiferum

Allium dentiferum

Allium dentiferum

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss.

Οικογένεια: Plumbaginaceae
Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss.
Λίγα άτομα, σε βράχια δίπλα στη θάλασσα. Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας. Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Limoniastrum monopetalum

Limoniastrum monopetalum

Limoniastrum monopetalum

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Malva pusilla Sm.

Οικογένεια: Μαλβίδες
Malva pusilla Sm.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Malva pusilla

Malva pusilla

Malva pusilla

Herniaria hirsuta L.

Οικογένεια: Καρυοφυλλίδες
Herniaria hirsuta L.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Herniaria hirsuta

Herniaria hirsuta

Herniaria hirsuta

Bupleurum semicompositum L.

Bupleurum semicompositum L.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Bupleurum semicompositum

Bupleurum semicompositum

Bupleurum semicompositum

Bupleurum semicompositum

Frankenia pulverulenta L.

Οικογένεια: Frankeniaceae
Frankenia pulverulenta L.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Frankenia pulverulenta

Frankenia pulverulenta

Frankenia pulverulenta

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Trigonella spicata Sm.

Οικογένεια: Φαβίδες ή Χεδρωπά
Trigonella spicata Sm.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Trigonella spicata

Trigonella spicata

Trigonella spicata


Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Centaurea benedicta (L.) L.

Οικογένεια: Αστερίδες ή Σύνθετα
Centaurea benedicta (L.) L. συνώνυμο: Cnicus benedictus L.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Centaurea benedicta

Centaurea benedicta
Centaurea benedicta

Centaurea benedicta


Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Iris pseudacorus L.

Οικογένεια: Ιριδίδες
Iris pseudacorus L.
Στην κοίτη του ποταμού Ερασίνου. Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Iris pseudacorus

Iris pseudacorus

Stipa bromoides (L.) Dörfl.

Οικογένεια: Αγρωστίδες
Stipa bromoides (L.) Dörfl.
Περισσότερες πληροφορίες στα Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Stipa bromoides

Stipa bromoides

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Allium guttatum Steven

Οικογένεια: Αμαρυλλίδες
Allium guttatum Steven
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Bulbs 1-2 cm in diameter, ovoid; outer tunics membranous or coriaceous, sometimes breaking into parallel fibres; bulblets yellowish. Stem 10-90 cm. Leaves 2-5, up to 30 cm Χ 3 mm, filiform, semi-terete or flattened, fistular, sheathing the lower 1/3-2/3 of the stem. Spathe 1-5 cm, 1-valved, with beak 1·5-4 cm, caducous. Umbel 1·5-5 cm in diameter, subglobose, ovoid or hemispherical, many-flowered; pedicels unequal, the central erect in fruit and up to 30 mm, the outer much shorter and deflexed, thus sometimes forming an apparently double umbel, with large membranous bracteoles at base like an involucre. Perianth cylindrical; segments 2·5-4·5 Χ 1-1·2 mm, the outer oblong, keeled, obtuse or subacute, the inner narrowly oblong-spathulate, truncate-rounded, smooth. Stamens exserted; outer 3 filaments 3·5-4 mm, simple, the inner 3 with the basal lamina slightly longer than the central cusp, the lateral cusps usually much longer than the central cusp; anthers yellow or dark red. Capsule c. 3 mm. Dry places.
Allium guttatum

Allium guttatum

Allium guttatum

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Campanula celsii A.DC.

Οικογένεια: Καμπανουλίδες
Campanula celsii A.DC.
Περισσότερες πληροφορίες στη Χλωρίδα μας, Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Campanula celsii 

Campanula celsii 

Campanula celsii 

Galium melanantherum Boiss.

Οικογένεια: Ρουβιίδες
Galium melanantherum Boiss.
Περισσότερες πληροφορίες στα Φυτολόγιο, greekflora.gr.
Galium melanantherum
Galium melanantherum

Galium melanantherum